Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

ASCA Agility program

 

Agility blev en tävlingsform under ASCA 1995, och är öppen för alla raser. Du kan läsa mer om ASCA Agility här:

https://www.asca.org/agility/

 

Agility är en rolig sport som kräver mycket samspel mellan hund och förare. Agility ser ofta lätt ut men kräver mycket träning för att skapa ett team.

 

Det finns tre klasser där du kan få en titel: Regular, Jumpers och Gamblers. I varje klass finns tre svårighetsnivåer: Novice, Open och Elite. Det finns också divisioner: Standard, Veteran (hunden) och Junior (tävlande).

 

Det finns många möjligheter att få titlar i agility och ASCA räknar poäng för att få en titel:

Regular krävs 30 poäng, Gambler och Jumper kräver 20 poäng. En runda utan fel ger dig 10 poäng, en runda med upp till 5 fel ger dig 5 poäng.

 

För att bli agilitychampion krävs att du och din hund kommer upp i Elite och i Elite skall du tjäna in minst 200 poäng i alla tre klasser: Regular, Gambler och Jumper klass.

 

I Europa har ASCAs klubbar anordnat flera agilitytävlingar så det finns stora möjligheter att tävla agility under ASCA och vi hoppas att även vi kan anordna tävlingar i framtiden.

 

I alla ASCAs tävlingsformer kan du få titlar och listan på titlar är lång:

https://www.asca.org/titles/

Foton nedan tagna på Nationals 2015 i Waco Texas

You can read abaut Agility here

https://www.asca.org/agility/

Photos below taken at Nationals 2015 in Waco Texas