Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

ASCAs övriga tävlingsformer

 

ASCA har förutom vallningen ett stort tävlingsprogram, tävlingsformer som spår, lydnad, agility och rally som vi är vana vid men även Dock jumping som är mycket speciellt, där hunden skall hoppa så långt som möjligt från en plattform ner i en bassäng. Kanske inget vi i nutid ska införa i Sverige eftersom det krävs jätte stor lång pool och ett hopptorn med ramp.

 Nedan bilder från ASCA Nationals i Grealy Texas 2017.

Men det finns också program för de unga i Junior Showmanship så i ASCA är återväxten bra för tävlingarna.

Vilka tävlingsformer som finns kan du läsa mer om här: https://www.asca.org/competitive-programs/


You can read about ASCA's various competitions at

https://www.asca.org/competitive-programs/

Below pictures from ASCA Nationals in Grealy Texas 2017.