Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

ASCA Rally program

 

Rally är designat för att alla skall kunna träffas och tävla i en kamratlig atmosfär.

Att träna och tävla ger dig och din hund så mycket mer än trix att göra på en tävlingsplan, det ger också ett starkt band mellan er.

 

ASCA rally är en sport som fokuserar på partnerskap och teamwork mellan hund och förare. Rally tävlingar utförs i en ring och skall utföras i en följd, och själva banan har domaren satt upp.

 

Rally har fyra klasser och tre titelmöjligheter i varje klass. Så här finns verkligen möjligheten att få titlar på hunden!

 

I Europa har ASCAs klubbar anordnat flera rallytävlingar så det finns stora möjligheter att tävla rally under ASCA och vi hoppas att även vi kan anordna tävlingar i framtiden. 

 

Läs mer om ASCA rally här: https://www.asca.org/rally/

  

I alla ASCAs tävlingsformer kan du få titlar och listan på titlar är lång:

https://www.asca.org/titles/

You can read more about Rally here https://www.asca.org/rally/