Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

ASCA Spår program

 

Spår är en tävlingsform där hunden skall visa sin förmåga att spåra doften av en människa, samt apportera föremål i spåret.

 

Titlar som finns är TD (Tracking dog), TDX (tracking dog excellent) samt TDU (Tracking dog urban) och det finns flera olika spårtävlingar i ASCAs regi, du kan läsa mer här: https://www.asca.org/tracking/

 

  • TD testar hundens förmåga att spåra i lätt terräng som ett fält eller äng, spåret är ungefär 350-450 meter långt och har 3-5 svängar både åt vänster och höger.
  • TDX är mer avancerat och är också på öppna fält, spåret är 700-900 meter långt och har 5-7 svängar.
  • TDU är beläget i urban miljö d.v.s. vid skolor, industrilokaler med mera och läggs oftast på gräsmattor, spåren är 320 till 370 meter långa och har 3-4 svängar.

 

Innebär att i ASCA har inte skogsspår som finns i SBK:s regi. Urban miljö  en riktigt kul tävlingsform, där spåren ibland går på hårt underlag. Något för alla dom som gärna tränar spår men som kanske inte är så förtjusta i lydnadsmomenten som finns med i den Svenska prövningsordningen.

You can read more about tracking here 
https://www.asca.org/tracking/