Senast uppdaterat

9 februari
News tävlingsinformation
28 oktober
Ny

Affiliate Representative (ASCA representant) se under styrelsen

Scandinavian Working Australian Shepherd Club

Klubben bildades 1 februari 2020

Då träffades ett glatt gäng hos Govert och Carina Ström på Hägnakrok utanför Vara. Syftet med klubben är att vara en klubb för att främja Vallningen med Aussies i våra 3 länder. Vi kommer i första hand vara i Västra Sverige och Danmark. Vår förhoppning är naturligtvis att verksamheten ska växa och att vi ska ha gott samarbete med övriga klubbar i Europa. Både ASCA klubbar, rasklubbar och andra forum som värnar framför allt vår ras Australian Shepherd.

The club was formed on February 1, 2020

Then a happy bunch met Govert and Carina Ström at Hägnakrok outside Vara. The aim of the club is to be a club to promote Herding with Aussies in our 3 countries. We will primarily be in West of Sweden and Denmark. Our hope is of course, is that the activity will grow and that we will have good cooperation with other clubs in Europe. Both ASCA clubs, breed clubs and other forums which above all protect our Australian Shepherd breed.