Senast uppdaterat

9 februari
News tävlingsinformation
28 oktober
Ny

Affiliate Representative (ASCA representant) se under styrelsen

Scandinavian Working Australian Shepherd Club

ASCA Stockdog Trial

Det finns tre olika klasser på en ASCA Trial: Started Trial Dog (STD), Open Trial Dog (OTD) och Advanced Trial Dog (ATD) och tre olika djurslag inom varje klass: får, anka och nöt.


När man fått två godkända ”runs” per klass och djurslag, för två olika domare, kan du lägga följande titlar till hundens namn: STDsdc, OTDsdc och till sist ATDsdc – eller WTCH, Working Trial Champion, en titel som du bara får om du fått godkända runs i den högsta klassen på alla djurslag. En hund kan alltså vara på olika nivåer beroende på djurslag. Ex. en hund som klarat Started nöt men som kanske är i Advance på anka och får har då titeln ”Hundens namn” STDc ATDsd

Förkortningarna ”sdc” efter klassen står för sheep/ducks/cattle.


Det finns sex olika banor inom ASCAs Stockdog Trial program (Course A-F) samt två banor motsvarande Svaks prövningsordning eller FCI´s IHT 1-3 (Post Advanced, Course A-B). På de olika banorna står hindren utsatta och ger olika svårigheter beroende på klass. Ju högre upp i klasserna ju svårare blir det. I Started klass får du gå med hunden hela banan m du vill i drivning medans i Advance ska hunden dirigeras i fösning. Beroende på vilken bana det är ska hunden dirigeras genom tratt och/eller olika hinder som kan vara på tvären eller längsgående.

För godkänt ska du ha 69 av 100 poäng i Started och 88 av 125 i Open och Advance.


Post Advance är den högsta klassen och där får du starta om hunden har godkänt resultat på respektive djurslag. Här startar man på får eller nöt och i korta drag kan denna klass jämföras med SVAKS IK I 

eller FCI IHT 1-3 

För godkänt resultat ska du ha 88 av 125 poäng och för titeln gäller samma som ovan 2 resultat av 2 olika domare ger titeln PATDsc (Post Advance Trial Dog sheep/cattle)


Farmtrial är en fantastiskt rolig tävlingsform som ska visa Aussiens förmåga som arbetande hund på en gård. Man bygger banan efter förutsättningen på gården, några moment är obligatoriska och det är: Hämt, fålla in och ut och tratt eller smal gång. Därutöver kan det man lägga till ytterligare 2 moment som kan vara ex. vägning, inder i form av bro, hålla djuren på en bestämd plats o.s.v. Banskiss ska godkännas av ASCA innan varje tävling.

Man startar i Open class oavsett hur långt man har kommit. För att få titeln OTD (Open Farm Trial Dog) eller ATD (Advance Farm Trial Dog) krävs även här 2 godkända resultat av 2 olika domare.

Man tävlar på får (s för sheep), nöt (c för cattle), eller anka (d för ducks). men det finns även mix klass (m för multiple classes) där hunden ska arbeta separat med olika djurslag under en och samma Farm Trial-bana – t ex får och anka, nöt och anka eller får och nöt.

För godkänt ska du ha 91av 130 poäng i både Open och Advance.

 

Regelverk

Varje domare får döma max. 50 runs/dag. Hur många djur man har av respektive djurslag styr antal starter/dag.

Vid två trials/dag (AM/PM) kan man anmäla till dubbla runs/djurslag (AM/PM)

Har du frågor angående tävling vänder du dig till vår show cordinator (Tävlingssamordnare) Carina Ström scoordinator@scandwasc.one


Hänsyn måste tas till lagstiftning i varje land och i Sverige är det Jordbruksverket som är huvudman.


All rules for ASCA trials can be found on ASCA Stock Dog

Legislation must be taken into account in each country and in Sweden it is the Swedish Board of Agriculture who is the principal.

Nedan lite bilder från Farmtrial

Below are some pictures from Farmtrial