Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

Om jag vill tävla

För att tävla i ASCAS prövningsordning behöver du inte vara medlem vare sig i ASCA eller SCANDWASC. Vill du att hundens resultat ska registreras i ASCA och få ASCA certifikat behöver du ha antinget ett sk. tracking number eller så ska hunden vara ASCA registrerad. Vill man ha ett tracking nummer betalar man en engångssumma till ASCA, summan är idag 10 dollar/hund och då är hunden regitrerad för resten av livet. För både registrering och tracking number krävs att man har ett sk. servicemedlemskap i ASCA. Detta behöver inte förnyas om man inte vill men är ett måste om man ska registrera sin hund. Bryr man sig inte om registrering så är det helt ok att tävla ändå.

Om du vill skaffa ett tracking number kan du följa denna länk

https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/trackapp.pdf?fbclid=IwAR1ubJYbB97AbX6XshRh0z26Aynwm9w2wLabjB7GCsbE5NK_Gf44Nf4vnFE

När det är dags för vår första tävling kommer mer information.

Andra raser än Aussie är också välkomna och dom raser det gäller hittar du längst ner på denna sida .If I want to compete

To compete in ASCAS trial order you do not need to be a member of either ASCA or SCANDWASC. If you want the dog's results to be registered in ASCA and get ASCA certificates, you need a so-called. tracking number or the dog must be ASCA registered. If you want a tracking number you pay a one-time sum to ASCA, the sum is today $ 10 / dog and then the dog is registered for the rest of life.

For both registration and tracking number you have to have a so-called. service membership in ASCA. This does not need to be renewed if you do not want to but is a must if you are to register your dog. If you do not care about registration then it is perfectly ok to compete anyway.

When it's time for our first race, more information will come.

Other breeds than Aussie are also welcome and you can find the breeds you have at the bottom of this page.