Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

Så här blir du medlem

Betala in medlemsavgift samt skicka in följande uppgifter till secretary@scandwasc.one och treasurer@scandwasc.one:

Namn, Adress, telefonnummer, asca medlemsnummer (om du är medlem),

Du får sedan ett välkomstmail med medlemskort och vårt GDPR-formulär som vi vill att du skickar tillbaka.

Medlemsavgift för Fullbetalande medlem 200 kr/år
Familjemedlem 100 kr/år

Juniormedlem 100 kr/år
Glöm inte skriva vem betalningen kommer ifrån när du betalar till

Bankkonto (Swedbank)

8480-6 704 169 686-0
Kontohavare Nina Björnsdotter

Medlemskapet sträcker sig från 1 januari - 31 december varje år, det är ASCA som bestämmer betalningstermin


This is how you become a member

Pay membership fee and send the following information to

 sekretary@scandwasc.one and treasure@scandwasc.one

Name, Address, phone number, asca membership number (if you are a member), You will then receive a welcome email with membership card and our GDPR form that we would like you to send back.

Membership fee for full paying member SEK 200 / year
Family member 100 SEK / year
Junior membership 100 SEK/year
Don't forget to write who the payment comes from when you pay to

Bank account (Swedbank)

8480-6 704 169 686-0

IBAN SE4980000848067041696860

BIC (8 tecken)
SWEDSESS

 BIC (11 tecken)
SWEDSESSXXX
Account name Nina Bjornsdotter


Membership extends from January 1 to December 31 each year, the ASCA determines the payment term


Välkommen som medlem!

Welcome as a member!