Senast uppdaterat

15 april

Information angående träning/tävling
samt medlemstävling under News

Information about training / competition
as well as a member contest under News

13 mars
Ny sida "News" och uppdaterat hur du blir medlem

2 mars
Länk till hur man får ett tracking number
27 februari
Medlemsinfo
Scandinavian Working Australian Shepherd Club

Vi är nu en godkänd ASCA klubb men Corona krisen har ställt till det för oss. Vi blir tvungna att ställa in många aktiviteter, förhoppningsvis kommer vi att kunna genomföra några aktiviteter med reducerat antal deltagare. Som medlem i klubben kommer du att ha företräde till dessa aktiviteter och dessutom till reducerat pris. För att på något sätt stimulera till medlemskap utlyser vi en tävling med fina priser i form av halsband och koppel. Dragning på Valborgsmässoafton.
  • Under sommaren planeras träningsdagar för klubbens medlemmar på några olika platser runt om i Sverige och Danmark
  • Clinic för medlemmar med Sandra Zilch 22-23 juli Inställd
  • Trial på Får, Nöt och Anka 25-26 juli. Domare Anneke de Jong och Sandra Zilch InställdWe are now an approved ASCA club but the Corona crisis has put it before us. We will have to cancel many activities, hopefully we will be able to carry out some activities with a reduced number of participants. As a member of the club you will have preference for these activities and also at a reduced price. To somehow stimulate membership, we announce a competition with great prices in the form of necklaces and leashes. Drawing will take place May 30


Preliminary plans can be a bit nice to present.

  • During the summer, training days are planned for the club's members at a few different locations around Sweden and Denmark
  • Clinic for members with Sandra Zilch July 22-23 Canceled
  • Trial on Sheep, Cattle and Duck July 25-26. Judge Anneke de Jong and Sandra Zilch